XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Komitet naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH

Przewodniczący honorowy
prof. dr hab. inż. Józef SZALA

dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI
dr hab. Ihor DZIOBA, prof. PŚk
dr hab. inż. Jarosław GAŁKIEWICZ, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK
prof. dr hab. inż. Krzysztof GOŁOŚ
prof. dr hab. inż. Jerzy KALETA
prof dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK
prof. dr hab. Dorota KOCAŃDA
prof. dr hab. inż. Janusz KOZAK
prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK
dr hab. inż. Tomasz MACHNIEWICZ, prof. AGH
dr hab. inż. Krzysztof MOLSKI, prof. PB
prof. dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI
prof. dr hab. inż. Andrzej NEIMITZ
prof. dr hab. inż. Adam NIESŁONY
prof. dr hab. inż. Jerzy OKRAJNI
dr hab. inż. Łukasz PEJKOWSKI, prof. PbŚ
dr hab. inż. Grzegorz ROBAK, prof. PO
prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI
dr hab inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙