XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Miejsce obrad

Wzorem lat ubiegłych miejscem obrad będzie ośrodek wypoczynkowy malowniczo położony w Borach Tucholskich:

Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a
89-504 Legbąd


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙