XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Organizatorzy
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej
Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Sekcja Konstrukcji
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙