XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Ważne daty

  • 15.03.2023 - zgłoszenie uczestnictwa
  • 15.04.2023 - przesłanie streszczenia
  • 15.05.2023 - nadesłanie pełnego tekstu referatu
  • 30.05.2023 - wniesienie opłaty


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙