XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Sekretariat konferencji

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechniki Bydgoskiej
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Tel. 52 340-82-02
michal.stopel@pbs.edu.pl

Komitet organizacyjny

Przewodniczący
dr inż. Artur Cichański

Sekretarz
dr inż. Michał Stopel

dr inż. Przemysław Strzelecki
dr inż. Tomasz Tomaszewski
lic. Katarzyna Łaz


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙