XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

23 - 25 Maja 2023
Zajazd Fojutowo
Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

Tematyka konferencji

Sympozjum obejmować będzie problematykę z dwóch obszarów:

Zmęczenie

 • uszkodzenia zmęczeniowe - ich identyfikacja, mikro- i makrofraktografia przełomu zmęczeniowego,
 • obliczeniowa i eksperymentalna ocena stopnia uszkodzenia zmęczeniowego,
 • projektowanie zorientowane na przeciwdziałanie zmęczeniu,
 • metody przewidywania trwałości zmęczeniowej, zmęczenie wieloosiowe,
 • teoria plastyczności jako narzędzie identyfikacji stanu odkształceń zmęczeniowych,
 • stanowiska badawcze, nowe metody pomiarowe w zmęczeniu i mechanice pękania.

Mechanika pękania

 • liniowa mechanika pękania,
 • mechanika pękania w zakresie sprężysto - plastycznym,
 • dynamika procesów pękania,
 • śledzenie, pomiar i kontrola procesu pękania, obliczeniowa mechanika pękania,
 • inicjacja i propagacja pęknięć zmęczeniowych,
 • mechanizmy wzrostu pęknięć zmęczeniowych, propagacja krótkich pęknięć.

Opłaty konferencyjne

Kwota opłaty

1150 zł
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie w czasie objętym programem oraz materiały konferencyjne.

Dane do przelewu

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto Politechniki:

45 1240 6478 1111 0010 6975 5861

Z dopiskiem:
za udział Pani/Pana ............... w Sympozjum Zmęczeniowym

Publikacje pokonferencyjne

20 pkt. dla prac wybranych przez Komitet Naukowy

Spośród przedstawionych na konferencji referatów Komitet Naukowy wybierze prace, które zostaną opublikowane w ramach monografii wydanej przez Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Bydgoskiej.

(20 pkt. na liście MNiSW).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙